Företagspolicy

Vi som jobbar på Mjölby Taxi AB skall ha sådana attityder och värderingar i trafiken som bidrar till säkrare trafikmiljö, genom att alltid följa gällande lagar och regler och visa hänsyn till andra trafikanter. För att uppnå dessa mål ska Mjölby Taxi AB:s medarbetare arbeta efter nedanstående:

Föraren ska alltid:

• Använda bilbälte.

• Visa hänsyn till sina medtrafikanter och verka som föredömen i trafiken och tänka på att företagsbilen är en reklamplats för företaget.

• Följa all gällande trafiklagstiftning, genom att bl.a. respektera hastighetsbestämmelser och följa gällande kör- och vilotider.

• Vara opåverkad av alkohol och andra droger.

• Kontrollera att rätt lastsäkring är gjord.

• Kontrollera fordonet dagligen så att fordonet är i trafiksäkert skick, och omedelbart rapportera fel och brister till närmaste chef.

• Hantera fordonet varsamt och iaktta försiktighet med omgivningen.

• Vid ev. olyckor och incidenter, omedelbart kontakta närmaste chef.

• Se till att vi använder oss av rena och välvårdade bilar, genom att städa och tvätta bilen enligt fastställda regler.

• Meddela eventuella förändringar till arbetsgivaren gällande sitt körkorts status.

• Köra med ett mjukt körsätt, genom att läsa trafiken, undvika häftiga inbromsningar och accelerationer, minska bränsleförbrukning och avgasutsläpp och på detta sätt vis få ett stressfritt körsätt och ett mer ekologiskt körsätt.

• Hämta och lämna bilen, vid arbetsdagen start och vid arbetsdagens slut på företagsparkeringen/garaget.

• Ska under icke arbetstid lämna in nycklar, på anvisad plats på kontoret.